πŸ’Œ Honor Jones

@honordaviess Instagram Followers

πŸ’Œ Honor Jones

honordaviess
Category: Creators & Celebrities
Updated

20 πŸ–€ north wales / leeds makeup artist glam account - @makeup_byhonor prosthetics account - @honor_prosthetics

Followers
5.8K
Following
1307
Posts
464
Avg
375
Avg
7
Eng
%6.54

How many Instagram followers does πŸ’Œ Honor Jones have?

As of , πŸ’Œ Honor Jones has 5841 followers on Instagram. They follow 1307 accounts back and generally receive 375 likes per post. On average πŸ’Œ Honor Jones receives 7 comments per upload and since joining Instagram has posted 464 media items.

πŸ’Œ Honor Jones's Instagram username is @honordaviess

Daily Stats

Date Followers Following Posts Avg Avg Eng
2019-06-22 5.8K 1.4K 454 400 9 %7.07
2019-06-23 5.8K +6 1.4K +2 454 401 9 %7.08 +0.01%
2019-06-24 5.8K +2 1.4K 454 401 9 %7.07 -0.01%
2019-06-25 5.8K +14 1.4K 454 401 9 %7.06 -0.01%
2019-06-26 5.8K +4 1.4K -1 454 401 9 %7.05 -0.01%
2019-06-27 5.8K +3 1.4K +2 454 401 9 %7.05
2019-06-28 5.8K +3 1.4K 455 +1 392 8 -1 %6.87 -0.18%
2019-06-29 5.8K +2 1.4K +1 455 392 8 %6.87
2019-06-30 5.8K +2 1.4K +2 455 393 8 %6.88 +0.01%
2019-07-01 5.8K +1 1.4K +1 455 393 8 %6.88
2019-07-02 5.8K +1 1.4K 452 -3 414 9 +1 %7.26 +0.38%
2019-07-03 5.8K -3 1.4K +1 453 +1 420 10 +1 %7.38 +0.12%
2019-07-04 5.8K +2 1.3K -81 453 420 10 %7.38
2019-07-05 5.8K -4 1.3K -25 453 420 10 %7.39 +0.01%
2019-07-06 5.8K +5 1.3K 453 421 10 %7.4 +0.01%
2019-07-07 5.8K +2 1.3K +1 453 421 10 %7.39 -0.01%
2019-07-08 5.8K -3 1.3K +2 453 421 10 %7.4 +0.01%
2019-07-09 5.8K +2 1.3K 453 421 10 %7.4
2019-07-10 5.8K -1 1.3K 454 +1 420 11 +1 %7.4
2019-07-11 5.8K +5 1.3K +1 454 426 12 +1 %7.51 +0.11%
2019-07-12 5.8K -3 1.3K +1 456 +2 438 12 %7.72 +0.21%
2019-07-13 5.8K +2 1.3K -2 457 +1 437 13 +1 %7.72
2019-07-14 5.8K +4 1.3K 457 438 13 %7.73 +0.01%
2019-07-15 5.8K 1.3K +1 458 +1 430 11 -2 %7.56 -0.17%
2019-07-16 5.8K -6 1.3K 460 +2 407 10 -1 %7.15 -0.41%
2019-07-17 5.8K +2 1.3K +2 461 +1 393 10 %6.91 -0.24%
2019-07-18 5.8K +6 1.3K -1 462 +1 376 10 %6.61 -0.3%
2019-07-19 5.8K -2 1.3K 463 +1 372 8 -2 %6.51 -0.1%
2019-07-20 5.8K +2 1.3K +1 464 +1 375 7 -1 %6.54 +0.03%
2019-07-21 5.8K +4 1.3K +2 464 375 7 %6.54

Daily Followers

Weekly Stats

Date Followers Following Posts Avg Avg Eng
2019-06-10 5.8K 1.4K 448 387 12 %6.91
2019-06-17 5.8K +2 1.4K +8 452 +4 386 8 -4 %6.82 -0.09%
2019-06-24 5.8K +18 1.4K +6 454 +2 401 9 +1 %7.07 +0.25%
2019-07-01 5.8K +29 1.4K +5 455 +1 393 8 -1 %6.88 -0.19%
2019-07-08 5.8K 1.3K -102 453 -2 421 10 +2 %7.4 +0.52%
2019-07-15 5.8K +9 1.3K +1 458 +5 430 11 +1 %7.56 +0.16%

Weekly Followers

Following

Posts

Average Likes & Comments

Recent Images

UK Cashback - How do cashback sites work