πŸ’Œ Honor Jones

@honordaviess Instagram Followers

πŸ’Œ Honor Jones

honordaviess
Category: Creators & Celebrities
Updated

20 πŸ–€ north wales / leeds makeup artist @makeup_byhonor

Followers
5.5K
Following
1345
Posts
431
Avg
411
Avg
9
Eng
%7.62

How many Instagram followers does πŸ’Œ Honor Jones have?

As of , πŸ’Œ Honor Jones has 5511 followers on Instagram. They follow 1345 accounts back and generally receive 411 likes per post. On average πŸ’Œ Honor Jones receives 9 comments per upload and since joining Instagram has posted 431 media items.

πŸ’Œ Honor Jones's Instagram username is @honordaviess

Daily Stats

Date Followers Following Posts Avg Avg Eng
2019-03-23 5.4K 1.3K 416 394 6 %7.36
2019-03-24 5.4K +12 1.3K +6 415 -1 399 6 %7.44 +0.08%
2019-03-25 5.4K -1 1.3K 415 399 6 %7.44
2019-03-26 5.4K +3 1.3K +2 416 +1 404 6 %7.52 +0.08%
2019-03-27 5.5K +3 1.3K +1 416 404 6 %7.52
2019-03-28 5.5K +7 1.3K +1 416 404 6 %7.51 -0.01%
2019-03-29 5.5K +5 1.3K -1 416 404 6 %7.5 -0.01%
2019-03-30 5.5K +3 1.3K +3 416 404 6 %7.5
2019-03-31 5.5K +9 1.3K 417 +1 412 6 %7.63 +0.13%
2019-04-01 5.5K -10 1.3K +1 417 412 6 %7.65 +0.02%
2019-04-02 5.5K +1 1.3K +3 417 412 6 %7.65
2019-04-03 5.5K +16 1.3K +4 417 412 6 %7.62 -0.03%
2019-04-04 5.5K +3 1.3K +4 417 412 6 %7.62
2019-04-05 5.5K -3 1.3K -2 418 +1 386 6 %7.15 -0.47%
2019-04-06 5.5K +1 1.3K 418 386 6 %7.15
2019-04-07 5.5K +3 1.3K +3 420 +2 407 7 +1 %7.55 +0.4%
2019-04-08 5.5K 1.3K +1 421 +1 399 7 %7.4 -0.15%
2019-04-09 5.5K -3 1.3K +2 421 400 7 %7.42 +0.02%
2019-04-10 5.5K -4 1.3K -1 426 +5 383 6 -1 %7.1 -0.32%
2019-04-11 5.5K +7 1.3K +2 426 383 6 %7.09 -0.01%
2019-04-12 5.5K +1 1.3K +5 427 +1 374 6 %6.92 -0.17%
2019-04-13 5.5K +2 1.3K 427 374 6 %6.92
2019-04-14 5.5K +6 1.3K +2 428 +1 392 6 %7.24 +0.32%
2019-04-15 5.5K +6 1.3K 429 +1 396 6 %7.31 +0.07%
2019-04-17 5.5K +2 1.3K -1 430 +1 394 7 +1 %7.29 -0.02%
2019-04-18 5.5K +5 1.3K +1 430 394 7 %7.28 -0.01%
2019-04-19 5.5K +5 1.3K +3 430 394 7 %7.27 -0.01%
2019-04-20 5.5K +4 1.3K +1 431 +1 410 9 +2 %7.59 +0.32%
2019-04-21 5.5K -7 1.3K -1 431 410 9 %7.6 +0.01%
2019-04-22 5.5K 1.3K -2 431 411 9 %7.62 +0.02%

Daily Followers

Weekly Stats

Date Followers Following Posts Avg Avg Eng
2019-03-04 5.4K 1.3K 412 423 5 %7.91
2019-03-11 5.4K +25 1.3K +14 413 +1 390 5 %7.27 -0.64%
2019-03-18 5.4K -6 1.3K -1 416 +3 370 5 %6.91 -0.36%
2019-03-25 5.4K +19 1.3K +10 415 -1 399 6 +1 %7.44 +0.53%
2019-04-01 5.5K +20 1.3K +7 417 +2 412 6 %7.65 +0.21%
2019-04-08 5.5K +21 1.3K +13 421 +4 399 7 +1 %7.4 -0.25%
2019-04-15 5.5K +15 1.3K +10 429 +8 396 6 -1 %7.31 -0.09%
2019-04-22 5.5K +9 1.3K +1 431 +2 411 9 +3 %7.62 +0.31%

Weekly Followers

Following

Posts

Average Likes & Comments

Recent Images

UK Cashback - How do cashback sites work