Ξ› V J πŸ¦‹

@amberjohnsonx Instagram Followers

Ξ› V J πŸ¦‹

amberjohnsonx
Category: Creators & Celebrities
Updated

πŸ“Amsterdam πƒπžπ©π¨π© - avjohnsonx

Followers
14.8K
Following
901
Posts
158
Avg
559
Avg
39
Eng
%4.04

How many Instagram followers does Ξ› V J πŸ¦‹ have?

As of , Ξ› V J πŸ¦‹ has 14787 followers on Instagram. They follow 901 accounts back and generally receive 559 likes per post. On average Ξ› V J πŸ¦‹ receives 39 comments per upload and since joining Instagram has posted 158 media items.

Ξ› V J πŸ¦‹'s Instagram username is @amberjohnsonx

Daily Stats

Date Followers Following Posts Avg Avg Eng
2019-04-15 14.5K 856 153 524 38 %3.86
2019-04-16 14.6K +7 856 153 524 38 %3.86
2019-04-17 14.6K 857 +1 153 525 38 %3.87 +0.01%
2019-04-18 14.6K +5 858 +1 153 525 38 %3.87
2019-04-19 14.6K +33 862 +4 153 526 38 %3.86 -0.01%
2019-04-20 14.6K +21 864 +2 153 527 38 %3.87 +0.01%
2019-04-21 14.6K +15 862 -2 154 +1 529 37 -1 %3.87
2019-04-22 14.7K +40 862 154 529 37 %3.86 -0.01%
2019-04-23 14.7K -7 863 +1 154 531 37 %3.87 +0.01%
2019-04-24 14.7K +5 864 +1 154 531 37 %3.87
2019-04-25 14.7K +2 866 +2 154 531 37 %3.87
2019-04-26 14.7K 867 +1 154 532 37 %3.88 +0.01%
2019-04-27 14.7K +21 868 +1 155 +1 542 37 %3.94 +0.06%
2019-04-28 14.7K +10 868 155 542 37 %3.94
2019-04-29 14.7K -4 871 +3 156 +1 547 36 -1 %3.97 +0.03%
2019-04-30 14.7K +10 873 +2 156 547 36 %3.96 -0.01%
2019-05-01 14.7K -1 874 +1 156 547 36 %3.96
2019-05-02 14.7K -9 874 156 547 36 %3.97 +0.01%
2019-05-03 14.7K +4 873 -1 156 547 36 %3.97
2019-05-04 14.7K +6 876 +3 156 547 36 %3.96 -0.01%
2019-05-05 14.7K +2 877 +1 156 547 36 %3.96
2019-05-06 14.7K +9 879 +2 156 548 36 %3.97 +0.01%
2019-05-07 14.7K -3 879 157 +1 548 38 +2 %3.98 +0.01%
2019-05-08 14.7K +3 882 +3 157 548 38 %3.98
2019-05-09 14.7K +5 889 +7 157 548 38 %3.98
2019-05-10 14.7K +5 892 +3 157 548 39 +1 %3.99 +0.01%
2019-05-11 14.7K +12 897 +5 157 549 39 %3.99
2019-05-12 14.7K -1 899 +2 157 549 39 %3.99
2019-05-13 14.7K +7 901 +2 158 +1 558 39 %4.05 +0.06%
2019-05-14 14.8K +41 901 158 559 39 %4.04 -0.01%

Daily Followers

Weekly Stats

Date Followers Following Posts Avg Avg Eng
2019-03-18 14.5K 842 150 550 31 %4
2019-03-25 14.5K +10 845 +3 149 -1 535 28 -3 %3.87 -0.13%
2019-04-01 14.6K +36 851 +6 151 +2 499 29 +1 %3.62 -0.25%
2019-04-08 14.6K -5 857 +6 151 517 34 +5 %3.78 +0.16%
2019-04-15 14.5K -28 856 -1 153 +2 524 38 +4 %3.86 +0.08%
2019-04-22 14.7K +121 862 +6 154 +1 529 37 -1 %3.86
2019-04-29 14.7K +27 871 +9 156 +2 547 36 -1 %3.97 +0.11%
2019-05-06 14.7K +21 879 +8 156 548 36 %3.97
2019-05-13 14.7K +28 901 +22 158 +2 558 39 +3 %4.05 +0.08%

Weekly Followers

Following

Posts

Average Likes & Comments

Recent Images

UK Cashback - How do cashback sites work